Doniraj

Ukoliko želite da podržite aktivnosti Inicijative Ne davimo Beograd, kao što su podnošenje brojnih tužbi zbog prevara i štetnih ugovora, organizovanje uličnih akcija i protesta i ostale naše aktivnosti, sredstva možete uplatiti na sledeće račune:

• na dinarski račun:
br. računa: 265-1750310000907-92
primalac: Udruženje „Pravo na grad“
svrha uplate: Donacija Inicijativi Ne da(vi)mo Beograd.
šifra plaćanja: 188 za gotovinske, 288 za bezgotovinske uplate

• na devizni račun:
br. računa: RS35265100000017097950
primalac: Udruženje „Pravo na grad“
banka: Raiffeisen banka A.D. Beograd
SWIFT: RZBSRSBG

• putem PayPal servisa:
email: [email protected]

• putem Bitkoin servisa:
1DNimGfiA4iWVdh2vNc3UdH8cnAhcy4Tcg

• putem Ethereum valute:
0xc651214401A3D08363Ca792CF2D23bB72eB5fC13

Hvala!